Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / Profile / Search

Rutiner för klagomål

Vi välkomnar dina synpunkter!

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten kan du lämna dem skriftligt eller muntligt till oss. 

Enklast framför du dina åsikter direkt till Förskolechef Anki Olsson:
Via e-post till:
anki@sorangsskola.se

Per post skickas de till:
Sörängs skola Anki Olsson, Sörängsvägen 4981, 82193 Bollnäs

I mail eller brev i pappersformat, vänligen skriv Synpunkter/ klagomål som överskrift. Beskriv ditt ärende så enkelt och kortfattat som möjligt och lämna ditt namn, adress och telefonnummer.
Du kan framföra din kritik och dina synpunkter anonymt, men då kan vi tyvärr inte återkomma till dig. Ärendet följs självklart upp ändå.
Klagomål och synpunkter dokumenteras och tas upp i styrelsen. Varje enskilt klagomål behandlas utifrån dess specifika anledning/ orsak. Vi håller fortsatt kontakt med den som framfört klagomålet och informerar om ärendets gång tills det kan avslutas.