SKOLA F-6

VARJE BARN HAR RÄTT ATT NÅ SIN FULLA POTENTIAL

På Sörängs skola har vi siktet inställt på att skapa världens bästa skola för alla elever och det är våra engagerade pedagogers drivkraft – i allt de gör. Vi vet vad som krävs för att eleverna ska känna sig trygga och utvecklas i individuell maxfart.

Vi tror att vi har Sveriges bästa lärare hos oss. Engagerade lärare som trivs och utvecklas tillsammans med ditt barn. Vi följer samma läroplan som andra skolor men vårt fokus på varje barns möjlighet är unikt. Det är vår skyldighet att hjälpa dem nå just sin individuella maxfart. Vi har höga förväntningar på oss själva, dig som förälder och ditt barn! Vi räknar med att vi alla tillsammans gör vårt bästa för att varje barn ska få lära sig så mycket de kan!

Våra fina miljöer både inne och ute på vår gård samt i naturen som vi har runt knuten ger goda förutsättningar för att elevernas nyfikenhet och kreativitet gynnar deras inlärning och utveckling. Tillgängliga och varierande lärmiljöer, varierande metoder tillsammans med trygga relationer lägger grunden för det livslånga lärandet.

Vår undervisning och dess metoder bygger på trygga relationer med personal och andra barn. Det är vårt ansvar att hjälpa barnen när de börjar sin inlärningsresa att bygga dessa viktiga relationer. Deras nyfikenhet och kreativitet uppmuntras i en säker, trygg och stimulerande miljö. I kombination med vår värdegrund samt varierade metoder för undervisningen, hjälper vi dem att bli självständiga, självsäkra elever som är villiga att ta risker, göra misstag och bygga vidare på sitt lärande när de går igenom skolan.

Genom att vi främjar en övergripande känsla av självständighet, en vilja att prova och förmågan att försöka igen, gör vi det möjligt för dem att ställa frågor, söka svar, arbeta framgångsrikt tillsammans och vara stolta över varje prestation. Sättet vi arbetar på främjar elevernas lust att lära vidare genom livet.

 

Ständigt I Rörelse

Hos oss rör sig alla varje dag. Varje lektion och varje rast. Det ger oss piggare och friskare elever och lärare och tillsammans lär vi oss mer i alla ämnen. Alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa men tyvärr rör sig ofta barn mindre och mindre ju äldre de blir. Vi engagerar och påverkar barnen till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor varje dag de är hos oss.

Vi ser de positiva effekterna och forskningen är entydig. Förutom att rörelse är bra för det fysiska måendet påverkar rörelse förmågan till inlärning mycket positivt och minskar kraftigt risken för psykisk ohälsa senare i livet.

 

Utomhus

Våra fina miljöer på vår gård och naturen som vi har inpå knuten är också klassrum. De stimulerar elevernas nyfikenhet och kreativitet som i sin tur gynnar deras inlärning och utveckling. Tillgängliga och varierande lärmiljöer, varierande metoder tillsammans med trygga relationer lägger grunden för det livslånga lärandet.

Trygg varje dag

En självklar förutsättning för att effektivt lära sig nya saker och för att ha roligt är att man är trygg. Hos oss känner alla varandra. Alla vuxna och alla barn.

Våra trygga vuxna ser till att klasskompisar blir till vänner att lita på och upptäcka världen tillsammans med. Både på lektioner, raster och lov.

Besök oss

Att välja rätt för ditt barn är ett otroligt viktigt beslut. För att verkligen förstå vad vi menar är bra med Sörängs skola tror vi att du behöver se det med egna ögon! Välkommen att besöka oss när det passar dig. Fyll i formuläret så hör vår rektor Matts av sig till dig inom kort.