VETENSKAP OCH FORSKNING

Läroplanerna för förskolan, grundskolan och fritids gäller lika för såväl kommunala som fristående skolor. Det gäller också alla andra så kallade styrdokument, från skollag till kurs- och ämnesplaner.

Förutom att vi självklart följer dessa nationella skrivningar som i stora delar dessutom grundar sig på vetenskap och aktuella forskningsresultat så följer vi också noga nya rön inom både de kunskaper vi lär ut och inom pedagogik och didaktik.

Här nedan kommer vi att samla länkar till en del av de källor vi använder oss av i vårt systematiska kvalitetsarbete och vid utformningen av vår pedagogiska modell – Individuell maxfart.

Vi samarbetar också med flertalet andra skolor samt Generation Pep, Grön flagg och Friskolornas riksförbund. Genom dessa samarbeten får vi också möjlighet att ta del av mycket viktiga rön inom t ex hälsa, rörelse, hållbarhet och juridik – men utifrån för- och grundskolans perspektiv.

 

Länksamling